Skolor & utbildning

Förskolor
Grundskolor
Gymnasieskola
Kulturskolan
Folkhögskola
Restaurang- och hotellskola

Lärarförbundet gör varje år mätningen Bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan och uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Hällefors kommun placerade sig 2020 på plats 50 av 290 kommuner och kom på andra plats i Örebro län. 

Läs mer nedan om skolor och utbildning i Hällefors Grythyttan

Skolskjuts

Kommunen är generösa när det gäller skolskjuts. Elever från förskoleklass till årskurs 9 som bor 2 kilometer eller mer utanför tätorten får skolskjuts.

Skolmåltiden

En viktig del av skoldagen. Alla elever äter pedagogisk lunch tillsammans med sin klass och lärare från förskoleklass till årskurs 9. Maten tillagas på skolan både i Grythyttan och Hällefors. Utbudet är stort och av hög kvalitet. Cirka 80 % är lagat från grunden – inga pulversåser eller -soppor förekommer. Lunchbuffén består av en salladsbuffé, minst två varmrätter och ett vegetariskt alternativ samt ofta en soppa. Ett tillagningskök för förskoleverksamheten är inplanerat i den nya byggnaden vid förskolan Lärkan.

Trygghet

Skolmiljöerna är NPF*-anpassade för att öka trygghet och ge studiero. Pedagoger och övrig skolpersonal har ett gemensamt förhållningssätt.

* Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Förskolor

I Hällefors Grythyttan finns flera förskolor. I Hällefors tätort finns Lärkan som ligger centralt, Bananen vid Polstjärnans bostadsområde, Masken vid Millesparkens bostadsområde och Ur och Skur-förskolan Smultronstället som ligger vid Hurtigtorpet. Bananen och Masken kommer att avvecklas under våren 2021 och ersätts av en ny förskola vid Lärkans område som då bildar ett centralt förskolområde med tre byggnader där två av byggnaderna kommer att inrymma tre avdelningar och en byggnad fem avdelningar.

I Grythyttans tätort finns en förskola med fyra avdelningar. Förskolan ligger vid Grythyttans skola i Sörgården.

I kommunen finns också Lilla pyret som är en privat förskola som ligger nära förskolan Lärkan och vårdcentralen samt pedagogisk omsorg (det som tidigare kallades familjedaghem eller dagmamma) i privat regi på Hälsovägen och i Sikfors.

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som har ett eget behov av verksamheten. Den är öppen hela året och öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider. Förskolan är för barn i åldern 1-5 år.

Grundskolor – Förskoleklass till åk 9

I Hällefors Grythyttan finns två grundskolor: Klockarhagsskolan i Hällefors tätort med förskoleklass och årskurs 1-9. Skolan består av två skolbyggnader som sitter ihop och två fristående byggnader. I Grythyttans tätort ligger Grythyttans skola med förskoleklass och årskurs 1-6. I kommunen är fritidshemsverksamheten, förskoleklasserna och särskolan integrerade med grundskolan både vad gäller verksamhet och lokal.

På Grythyttans skola går cirka 115 elever. På Klockarhagsskolan går ca 650 elever i tre parallellklasser per årskurs. Från förskoleklass till och med sjätte klass är det cirka 20 elever per klass och från årskurs 7 – då eleverna från Grythyttans skola tillkommer – blir det något större klasser med cirka 25-28 barn i varje klass.

Fritidshemsverksamhet är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder som vänder sig till barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och till barn som har ett eget behov av verksamheten.

Förskoleklass är en pedagogisk verksamhet till vilken kommunen är skyldig att anvisa plats för alla barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar per läsår.

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av kognitiva svårigheter.

hallefors grythyttan klockarhagskolan
Fritids- och föreskoleklass, Klockarhagsskolan

Gymnasieskola – vuxenutbildning

Pihlskolan är centralt belägen invid Klockarhagsskolan i Hällefors tätort. Där finns tre högskoleförberedande utbildningar: Samhällsvetenskapliga programmet, Naturvetenskapliga programmet och Teknikprogrammet samt två yrkesutbildningar: Industritekniska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

På Pihlskolan finns också introduktionsprogrammet som är till för att ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola utan det köps in av annan kommun. Eleverna söker sig framför allt till de närliggande kommunernas skolor – idag går de flesta elever i Örebro eller Karlskoga.

Pihlskolan ansvarar också för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (Komvux), särskild utbildning för vuxna (Särvux), svenska för invandrare (SFI) och yrkesutbildningar för vuxna (Yrkesvux).

hallefors grythyttan pihlskolan
Pihlskolan

Kommunala Kulturskolan

Hällefors kommun har sedan början av 1990-talet drivit kommunal Kulturskola. Kulturskolan ligger centralt i Hällefors tätort i bottenplanet på Folkets Hus. Skolan svarar för frivillig bild-, dans-, teater- och musikundervisning vid sidan om den allmänna skolan. Kulturskolan har ett nära och starkt samarbete med grundskolan och gymnasieskolan och blir en naturlig del under barnens hela skolgång från förskoleklass till gymnasiet. Alla elever i årkurs 1 har dans på schemat och i årskurs 4 en timmes teater i veckan. Skolans lärare går även in som stöd och hjälp vid grundskolans vårshow. Skolan håller i förberedelsekurser för gymnasiet och estetiska kurser för särskolan samt ger egenproducerade föreställningar till samtliga förskolor i kommunen.

Kulturskolan i Hällefors har ett stort utbud och låga avgifter som gör att alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta. Kulturskolan har även två fritidsklubbar, Valhalla för 8-12 år och Lilla Kvarn för 13-18 år. Mer än en tredjedel av alla elever mellan 7 och 15 år deltar i Kulturskolans frivilliga verksamhet.

Hällefors folkhögskola

Huvudskolan ligger i bostadsområdet Polstjärnan, 500 meter från centrum i Hällefors. Det finns också en filial i Örebro. Folkhögskolans internat är inhyrt i vanliga bostadslägenhetshus som ligger på gångavstånd från skolan. Eleverna har eget rum men delar kök, toalett och dusch med andra som bor i samma lägenhet.

Restaurang- och hotellhögskolan, Campus Grythyttan

I Grythyttan ligger Örebro universitets campus för utbildning och forskning inom måltidskunskap och värdskap. Här finns Restaurang- och hotellhögskolan, Måltidens Hus med gastronomisk teater, bibliotek, ett livsmedelsbiologiskt laboratorium, en ateljé för måltidskonst och en restaurang. På Restaurang- och hotellhögskolan finns fyra treåriga heltidsutbildningar: Hospitality management, Kulinarisk kock och måltidskreatör, Måltidsekologprogrammet och Sommelier och måltidskreatör. Samtliga utbildningar ger 180 högskoleprogram.