Historia

Ingen vet med säkerhet när den lilla del av Sverige som nu kallas Hällefors kommun trampades av människofot första gången. Fynd i marken av stenåldersföremål av granit, grönsten och flinta har gjorts men det är inte fastställt om dessa härrör från människor med sin boplats i området. Det kan vara lämningar från kringvandrande jägare och fiskare.

Ännu i början av 1500-talet var trakten kring Helleforsen ödemark, en svårtillgänglig urskog där björn, varg och lo kunde leva utan konkurrens från människan. I slutet av 1500-talet började nybyggare komma österifrån från Finland, som då var förenat med Sverige under samme regent och samma lagar. Hällefors förste kände nybyggare i området var finnen Simon som omkring 1590 upptog ett torp vid sjön Sången. Simon i Sången eller Simon Finne hade fyra söner.

På 30-talet hittade sonen Göran Simonsson silver i det som i dag är Silvergruvan i norra delen av kommunen. Så kunde 1639 Hellefors silververk startas i statens regi. Tack vare silverfyndigheterna fick Grythyttan stadsrättigheter 1641 av drottning Kristina, vilka dock drogs in 1682. Silverbrytningen lades ned i mitten av 1700-talet och ersattes så småningom av järnhanteringen som från 1860-talet varit det helt dominerande bergsbruket.

Sedan urminnes tider har även skogen och naturen runt Hällefors varit en källa till utkomst för invånarna. Sjöar och vattendrag med rik tillgång på fisk, skogar som förutom råvaror till gruv- och träindustrin även tillhandahöll bär och vilt har gjort det möjligt att lättare finna sin överlevnad området.

Hällefors kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Hällefors köping. Kommunvapnet fastställdes av Kungl. Maj:t 1942 för Hällefors landskommun. Berget kommer från bergslagssigill och tecknen för silver och järn betecknar de metaller som hanterades i bygden. I fält av silver ett blått, brinnande treberg (i heraldiken en stiliserad bild av ett berg, som har tre rundade toppar) med röd låga; berget, belagt med en av vågskuror bildad stolpe av silver, är åtföljt till vänster av en uppgående måne och till höger av ett järnmärke, allt blått. Vapnet övertogs oförändrat av den nya kommunen.